2% Z VAŠICH DANÍ

Naše jasličky sa prostredníctvom občianskeho združenia DROBČEKOVO uchádzajú o 2% z Vašich daní. Ak sa rozhodnete darovať 2% nám, Váš príspevok bude pre nás prejavom dôvery a podpory jasličiek.

ĎAKUJEME

Obchodné meno: DROBČEKOVO
IČO: 48412724

VÍTAJÚ VÁS JASLIČKY DROBČEKOVO
VÍTAJÚ VÁS JASLIČKY DROBČEKOVO
VÍTAJÚ VÁS JASLIČKY DROBČEKOVO
VÍTAJÚ VÁS JASLIČKY DROBČEKOVO

VÍTAJÚ VÁS JASLIČKY DROBČEKOVO!

NAŠA FILOZOFIA

VÝCHOVA S LÁSKOU

VÝCHOVA S LÁSKOU

O detičky sa starajú trpezlivé a láskavé pani učiteľky. K deťom pristupujeme citlivo, prihliadame na ich osobitosti a individuálne potreby. Deti sa v kolektíve svojich kamarátov učia novým zručnostiam, hrám, stravovacím a hygienickým návykom.

UČENIE ZÁŽITKOM

UČENIE ZÁŽITKOM

Postupujeme podľa osnov. Každý týždeň sa venujeme jednej téme a hravou formou sa učíme nové veci. Využívame vizuálne, senzorické a motorické pomôcky. Flash karty, magnetickú tabuľu, zázračné vrecko. Každý deň tvorivé aktivity - maľovanie, kreslenie, modelovanie, lepenie, tvorenie plagátov.

ANGLIČTINA PRE NAJMENŠÍCH

ANGLIČTINA PRE NAJMENŠÍCH

Naše detičky navštevuje každú stredu lektorka z jazykovej školy PRIMA. Deti si osvojujú anglický jazyk hravou formou pomocou vizuálnych pomôcok, pesničiek a veselých hier.

CVIČENÍM KU ZDRAVIU

CVIČENÍM KU ZDRAVIU

Ranné rozcvičky s pomôckami (šatky, kruhy, stuhy, lopty) Cvičenie šikovný Drobček – ortopedicko-balančné cvičenia (tunel, ortop. podložky, kladina, padák, fitlopty), Tanečná-Tancuj-tancuj- tanec s pomôckami na tematické pesničky.

LOGOPEDICKÁ PREVENCIA

LOGOPEDICKÁ PREVENCIA

Každý mesiac nás navštevuje pani logopedička Mgr. Martina Broškovičová. Stimuluje vývin reči dieťaťa, rozvíja slovnú zásobu a nacvičuje s deťmi správnu výslovnosť.

MONTESSORI HERNIČKY

MONTESSORI HERNIČKY

Pre deti máme každý mesiac pripravené herničky inšpirované Montessori filozofiou. Hra s ryžou , vodou, penou, prírodným materiálom. Hra s hmatovým, sluchovým pexesom, ružovou vežou..

NAŠE ZÁSADY

HYGIENA

Ranný filter, meranie teploty, umývanie rúk, dezinfekcia dotykových plôch a čistenie hračiek, používanie jednorazových utierok, priestory sú pravidelne čistené germicídnym žiaričom.

BEZPEČNOSŤ

Bezbariérové priestory, elektronická uzamykacia brána, oplotené súkromné ihrisko, pravidelná obnova a kontrola hračiek

SPOLUPRÁCA S RODIČMI

Každodenná spätná väzba rodičom o aktivitách, individuálny prístup k dieťaťu, spoločenské akcie pre rodičov a deti.

AKO K NÁM PRIHLÁSIŤ VAŠE DIEŤA?

KLIKNITE SEM

NAŠI PARTNERI