VÍTAJÚ VÁS

Jasle a Súkromá materská škola DROBČEKOVO 

Vážení rodičia, 

Ústredný krízový štáb a predseda vlády SR rozhodli, že všetky školy a školské zariadenia na území SR budú od pondelka 16.3.2020 uzatvorené na dobu 14 dní. Z toho dôvodu bude Materská škola aj jasličky DROBČEKOVO uzavreté tiež.  ZATVORENÉ bude od piatka 13.3.2020 do nedele 29.3.2020. Ďakujeme za pochopenie.

        

 

DETSKE JASLE - Trieda LIENKY

Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov- sú jednotriedne jasličky a fungujeme od 9. septembra 2013.Jasle sú registrované na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja v Registri poskytovateľov sociálnych služieb.

Poskytujeme komplexnú dennú starostlivosť, výchovno - vzdelávací program deťom od 1 do 3 rokov. Napomáhame tak rodičom pri ich návrate do práce alebo pri štúdiu.

Starostlivosť o deti je zabezpečená odborným, kvalifikovaným pedagogickým personálom, ktorý výchovno – opatrovateľskou činnosťou zaručuje správny duševný a telesný vývoj dieťaťa. K deťom pristupujeme citlivo a s lásklou a prihladame na ich osobitosi a a individuálne potreby. Detičky sú v malom kolektíve svojich kamarátov, učia sa novým zručnostiam,  správnym stravovacím a hygienickým návykom. Spolu so zdravou a vyváženou stravou, cvičením, podporujme zdravý životný štýl.

Pre detičky máme okrem vzdelávacích aktivít každý deň podľa osnov, pripravené tanečné kolá v kostýmoch, cvičenie Šikovný drobček s balančnými pomôckami. Organizujeme pre deti montessori herničky a dielničky. Každú stredu nás navštevuje anglická lektorka z anglickej jazykovej školy Prima. Detičkám predstavujem angličký jazyk hravou formou.  Každý mesiac nás navštevuje pani logopedička a s deťmi hravou formou pracuje a podporuje ich v slovenej zásobe a správnej výslovosti.

Kapacita Jasličiek je 12detí.

 

MATERSKÁ ŠKOLA - Trieda VČIELKY

Materská škola je jedotriedna materská škôlka, fungujeme od 2.9.2019. Postupujeme podľa štátneho vzdelávacie program. Deti sú v malom kolektíve svojich kamarátov s individulálnym prístupom. Starostlivosť o deti je zabezpečená odborným, kvalifikovaným pedagogickým personálom, ktorý zaručuje výchovno – vzdelávacou činnosť a správny duševný a telesný vývoj dieťaťa.

Poskytujeme celodennú starostlivosť výchovu  vzdelávanie detí predškolského vo veku od 2,5 do 6 rokov. Postupujeme podľa štátneho vzdelávacieho programu. Názov školského vzdelávacieho programu sme si zvolili „Učíme sa zážitkom“. Názov súvisí s našim záujmom učiť a vzdelávať deti príkladom a ukážkou.  Rozvíjame vnímanie všetkými zmyslami, preto pri výchove a vzdelávaní používame veľa edukačných a didaktikých pomôcok.

Intenzívne spolupracujeme s jazykovou školou Prima. Navštevuje nás externá anglická lektorka 3x do týždňa a vzdeláva detí v anglickom jazyku. Deti majú možnosť navštevovať aj tanečný krúžok a krúžok montessori herničiek. 

Materská škola spolupravuje s plaveckou školou Ariela- celý rok sme zapojený do plavecného kurzu pod vedením skúsenej inštruktorky.

Našu materskú školu navštevuje pani Logopedička, ktorá s deťmi hravým spôsobom precvičuje správnu výslovnosť a zároveň robí logopedickú prevenciu.

Poskytujeme výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorá je organizovaná tak, aby utvárala podmienky na zdravý rast a vývoj detí s prihliadnutím na ich vek, zdravotný stav. 

Kapacita Materskej školy je 13 detí.