Cenník

 

  • Celodenná starostlivosť                                      310 € / mesiac

  • Strava                                                                 2,90  € / deň

  • Registračný poplatok pri záväznej prihláške          30 € 

                     

V prípade neprítomnosti dieťaťa v centre sa vracia len poplatok za stravu, ak bolo dieťa riadne a včas odhlásené (telefonicky do 07:30 ráno) Paušálny poplatok vo výške 310 Eur sa nevracia.

 

Pri záväznej prihláške sa platí registračný poplatok vo výške 30 €. Nahlasovanie detí do poradovníka je možné, ale treba rátať s tým, že prednoste sú prijímané deti prihlásené záväzne. Po prijatí a uhradení záväznej prihlášky je rodičom zaslané rozhodnutie o prijatí a následne sú vyzvaní k podpisu Zmluvy o starostlivosti o dieťa. Podpísanie Zmluvy rodičom je podmienkou. Prílohou k zmluve je Záväzná prihlaška, Dotazník o dietati, Potvrdenie o zdrav.stave dietaťa a Súhlas s preberaním dietaťa.

Rodičom sa vystavuje faktúra za poskytnuté služby vždy k poslednému dňu v mesiaci. Úhradu školného poplatku ako aj stravného poplatku je vždy nutné uskutočniť najneskôr  k 7. dňu v mesiaci. Prvá platba za pobyt dieťaťa v centre sa uskutočňuje najneskôr 7 dní pred nástupom dieťaťa do centra.