O NÁS

VITAJTE V JASLIČKÁCH DROBČEKOVO!

Sme Jasličky – Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov. Poskytujeme komplexnú celodennú starostlivosť a výchovno – vzdelávací program. Napomáhame tak rodičom pri ich návrate do práce alebo pri štúdiu.

O detičky sa starajú milé a láskavé pani učiteľky, ktoré svojou výchovno – opatrovateľskou činnosťou zaručujú správny duševný a telesný vývoj dieťaťa. K deťom pristupujeme citlivo a s láskou a prihliadame na ich osobitosti a  individuálne potreby. Detičky sú v malom kolektíve svojich kamarátov, učia sa novým zručnostiam,  správnym stravovacím a hygienickým návykom. Spolu so zdravou a vyváženou stravou, cvičením, podporujme zdravý životný štýl.

Fungujeme ako dvojtriedne jasličky. Trieda LIENKY (deti vo veku od 1 – 2 rokov) a trieda VČIELKY (deti vo veku 2 – 3+ rokov). Sme registrovaní na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja v Registri poskytovateľov sociálnych služieb. A na naše fungovanie dohliada Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Láskavý a individuálny prístup je pre nás základ. 

ČO PONÚKAME VAŠIM DROBČEKOM?

O detičky sa starajú milé a láskavé pani učiteľky, ktoré svojou  výchovno – opatrovateľskou činnosťou zaručujú správny duševný a telesný vývoj dieťaťa.  Detičky sú v malom kolektíve svojich kamarátov, učia sa novým zručnostiam a spoločným hrám s rovesníkmi.

K deťom pristupujeme citlivo a s láskou a prihliadame na ich osobitosti a  individuálne potreby. Každé dieťa je jedinečné. Základom je spoznať každého drobčeka a podporovať jeho individuálny rozvoj. Dieťa je ako kniha, ktorá keď sa otvorí dá sa do nej písať.

Detičky kŕmime, prebaľujeme, usádzanie na nočník a detské wc. Učíme deti základným hygienickým návykom, umývanie zúbkov, rúk, používanie podbradníka, spoločné stolovanie.

Náš vzdelávací program sa skladá z 12 obsahových celkov, rozplánovaných do týždňových tém. Deťom sa  predstaví téma a hravou formou sa učíme nové veci. Pestujeme rozvoj slovného prejavu a komunikácie riekankami, pesničkami. Rozvíjame pohybovej kultúry rozcvičkami, rôznymi hrami, tancom a cvičením. Každý deň máme pre detičky pripravené tvorivé aktivity. Maľovanie, kreslenie, nalepovanie a tvorba plagátov podľa témy.

Deti sú motivované vizuálnymi pomôckami a hrami. Najviac sa naučia zážitkovým učením, pri ktorom využívame svoje zmysly. Pri vzdelávacích aktivitách využívame veľa didaktických hračiek, vizuálnych a zmyslových pomôcok. Napríklad: magnetickú tabuľku, obrázkové karty  a zázračné  vrecko, ukážky predmetov.

S našimi detičkami pracuje skúsená lektorka anglického jazyka z jazykovej školy PRIMA. Hodiny angličtiny sú každú stredu. Hodiny angličtiny sú rozdelené do tém, ktoré sa opakujú a nadväzujú na seba. Deti si osvojujú anglický jazyk hravou formou. V tomto veku má dieťa najlepšiu schopnosť osvojiť si jazyk prirodzeným spôsobom. Pomocou pútavých obrázkov, veselých hier, pesničiek, riekaniek a zážitkového učenia sa rozširuje ich slovná zásoba.

Okrem rannej rozcvičky máme pre drobčekov pripravené každý deň tanečné kolá, 4-5 pesničiek s pomôckami (ušká, masky, húsenica, vláčik, čelenky, sukničky, motýliky pre chlapcov..)

Každý piatok s detičkami cvičíme kruhové cvičenia z zamerané na precvičovanie rovnováhy, správne držanie tela, lezenie, hádzanie, beh, kolektívne cvičenia podporujúce spoluprácu. Preliezame cez tunel, chodíme po ortopedických vankúšikoch, precvičujeme rovnováhu na molitanovej kladine, tancujeme s farebným padákom, skáčeme na fit loptách a veľa iného.

Deti trávia veľkú časť dňa hlavne na čerstvom vzduchu v príjemnej atmosfére, kde je veľa zelene. V záhrade je záhradný domček, šmýkačka, pieskovisko a veľa malých dopravných prostriedkov pre potešenie a zábavu drobčekov (motorky, bicykle, autá..).

1x do mesiaca nás navštevuje pani logopedička s dlhoročnou praxou a skúsenosťami s prácou s deťmi. Zameriava sa hlavne na stimuláciu vývinu reči dieťaťa, na rozvoj slovnej zásoby, komunikačných schopností a logopedickú prevenciu. Rodičom sú poskytované  informácie o stave, postupe a napredovaní vývinu reči dieťaťa.

1x do mesiaca pre naše detičky organizujeme obľúbené Montessori herničky a dielničky. Jednoducho povedané: Učenie sa zážitkom prostredníctvom kreatívnych hračiek. Cieľom pedagogiky je vzbudiť u dieťaťa prirodzenú túžbu učiť sa, podporovať priateľský vzťah medzi učiteľom a dieťaťom Hráme sa s prírodným materiálom, ryža, gaštany. Vyrábame mydlovú penu, experimentujeme s vodou a farbami…

Deťom usporadúvame narodeninové oslavy s balónmi, veselými čiapkami, bublinami, kde je veľa zábavy a tanca.

Tekvičková slávnosť, Vianočná besiedka a vystúpenie detí, Mikuláš, Karneval, Deň matiek, Deň detí alebo Rozlúčková slávnosť.

ORGANIZÁCIA REŽIMU DŇA DETÍ

STRAVOVANIE

V Drobčekovo dbáme na kvalitnú, zdravú a vyváženú stravu s množstvom zeleniny a ovocia (uprednostňujeme slovenských dodávateľov). Deťom sú poskytované nápoje počas celého dňa.  Strava je deťom zabezpečovaná dodávateľským spôsobom z materskej škôlky. Zloženie stravy zodpovedá veku detí. Naša strava spĺňa predpísané normy pre deti v predškolských zariadeniach schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

RAŇAJKY

chlebík / pečivo s nátierkou (syrová, vajíčková, mrkvová, liptovská...), zeleninka

OBED

polievka, hlavné jedlo, šalát

OLOVRANT

jogurt, chlebík s nátierkou, sladká ryža, krupica...

PITNÝ REŽIM

detský čaj, riedený džús, stolová voda...