ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

TLAČIVO

PRÍSPEVOK NA STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA

Podľa zák. č.561/2008 Z.z. má pracujúci rodič (aspoň jeden z rodičov) nárok na Príspevok na starostlivosť o dieťa. Jeho maximálna výška je 280 eur. Poskytovaním príspevku štát prispieva rodičovi na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa do troch rokov veku. Rodič si buď ponechá Rodičovský príspevok, alebo požiada o Príspevok na starostlivosť o dieťa na UPSVaR. Poberať oba príspevky naraz nie je možné.

POTVRDENIE O ZDRAVOTNOM STAVE

KONTAKTNÝ FORMULÁR