Čo papkajú Vaši Drobci

Dbáme na kvalitnú, zdravú a vyváženú stravu s množstvom zeleniny a ovocia (uprednostňujeme slovenských dodávateľov). Deťom sú poskytované nápoje počas celého dňa.   Strava je deťom zabezpečovaná dodávateľským spôsobom z materskej škôlky.Zloženie stravy zodpovedá veku detí. Naša strava spĺňa predpísané normy pre deti v predškolských zariadeniach schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. 

 

Denná strava sa skladá: 

  • raňajky        - chlebík alebo pečivo s nátierkou (syrová, vajíčková, drožďová...), zelenina a ovocie

  • obed           - polievka, hlavné jedlo, šalát 

  • olovrant       - jogurt, chlebík, nátierka, musli, ovocie a  zelenina

  • pitný režim