Čo robia Vaši Drobčekovia

                   Režim dňa      

 
06:30 -- 08:15
  • prijímanie detí, hry, ranná rozcvička, hygiena, umývanie zúbkov
08:30 – 09:00
  • raňajky, osobná hygiena
09:00 – 10:00
  • edukačné aktivity podľa osnov, angličtina, cvičenie šikovný Drobček, montessori herničky
10:00 – 11:30
  • pobyt vonku, hry,  hygiena
11:30 – 12:00
  • obed, hygiena
12:00 – 14:30
  • spánok, prebúdzanie, hygiena
14:30 – 15:00
  • olovrant, hygiena
15:00 – 17:00
  • záujmové, vzdelávacie činnosti, pohybové aktivity (podľa počasia vonku aj vnútri) odovzdávanie detí rodičom